Kemins produkter

Den kemiska industrin expanderade kraftigt under det sena 1800-talet, inte minst tack vara viktiga upptäckter inom kemin. Ett land som tidigt blev ledande var det nyligen enade Tyskland, som mot seklets slut fick konkurrens av USA.

En av de första produkterna som kom till praktisk användning var konstgödsel i form av kalciumdivätefosfat. John Lawes började experimentera med kemiska gödningsmedel på sin gård Rothamsted, där lantbruksforskning bedrivs än idag. På 1840-talet öppnades de första fabrikerna för tillverkning av konstgödsel i England. En annan viktig upptäckt vid denna tid var vulkanisering av gummi, som gav ett tåligare och mer temperaturbeständigt material. Denna process upptäcktes av amerikanen Charles Goodyear, och beskrevs i detalj av britten Thomas Hancock. Det var också nu som de första syntetiska färgämnena framställdes, och sedan gick det snabbt: tyskarna tog täten och de tre firmorna BASF, Bayer och Hoechst tillverkade snart hundratals olika färgämnen.

Den petrokemiska industrin

Den petrokemiska industrin omfattar alla typer av kemiska produkter som tillverkas av råolja, petroleum. Här ingår naturligtvis bensin och motorolja, men även polyester och polyvinylklorid. Många av de saker vi idag omger oss med är tillverkade av material från den petrokemiska industrin.

Viktiga föregångare var skotten James Young, som destillerade olja för att få fram en tunn lampolja och en tjockare smörjolja, och kanadensaren Abraham Pineo Gesner, som uppfann fotogen. Det första plastmaterialet uppfanns av engelsmannen Alexander Parkes, som uppkallade materialet efter sig själv och sökte patent på parkesin. Detta material blev inte någon succé, men en av dess efterföljare blev det. Celluloid är det namn under vilket parkesin blev känt från 1870, och användes under en period till många olika produkter. Idag används det framför allt till bordtennisbollar och gitarrplektrum.

Numera finns många plast- och polymermaterial som polyeten, polypropen, polyvinylklorid och polykarbonat. Den petrokemiska industrin omfattar produkter från bensin och smörjolja till sportkläder och nylonstrumpor.