Fler nätdroger stoppas

När en psykoaktiv substans upptäcks och blir klassad som en drog dyker det inte en lång tid efter upp nya substanser som säljs på marknader över världen och skapar stora problem. Svenska utredare jobbar ständigt på högvarv och nu föreslår man att 28 nya droger ska klassas.

2007219-crazy-peopleAllt fler väljer att experimentera med olika substanser för att få olika effekter och om det lyckas så sprids det snabbt genom samhällen och länder. Många åker på höga trippar och allt fler åker in på olika avdelningar eller ner i en kista. För ofta slutar det inte gott när man osäkert testar olika psykoaktiva substanser. I en artikel går det att läsa att det i fjol upptäcktes 101 stycken psykoaktiva substanser och Folkhälsomyndigheten vill nu klassa 28 nya droger, varav 16 substanser som narkotika och 12 som hälsofarliga samt 8 syntetiska cannabinoider. Hälften av alla dessa droger har redan hunnit sippra ut på den svenska marknaden och man försöker göra sitt yttersta för att stoppa dess framfart.

2014 var ett rekordår

Att vara ett rekordår kan tyckas vara något positivt, men när det handlar om droger så är detta otroligt tragiskt. EMCDDA är en rapport från unionens drogcenter och som visar på att förra året var det år som var ett rekordår när det kommer till droger och nu har man upptäckt och bevakar hela 450 substanser. Av alla dessa har fler än hälften tillkommit det senaste året. Det är ofta kemister som tar fram dessa droger och många som tar dem kan få psykoser samt behöva mycket hjälp. Det kan handla om att man måste lämnas in på hem och om man sätter sig emot detta så finns LPT, Lagen om psykisk tvångsvård, som du kan läsa mer om här: http://www.familjensjurist.se/fragor-och-svar/lagen-om-psykiatrisk-tvangsvard-lpt där förvaltningsrätten prövar om en person ska beviljas psykiatrisk vård och det är mycket man måste ta hänsyn till. Men desto större stöd från familj och olika instanser, desto större chans har människor som tagit olagliga substanser och hamnat fel större chans att komma till rätta.