Bilens kemi

I dagens bilar används ett flertal olika kemiska produkter. Det rör sig inte bara om bensinen som driver bilen, och oljan som används för att smörja motorn. Att få ut mycket av sin bil handlar till stor del om att välja rätt kemikalier. 

Spolarvätska

Spolarvätska innehåller etanol eller isopropanol, som tillsätts för att förhindra att vätskan fryser. Vätskan används för att rengöra fram- och bakrutorna, samt på vissa bilar också strålkastarna.

Spolarvätska innehåller också rengöringsämnen som liknar de som finns i vanligt diskmedel. Det går att göra sin egen spolarvätska av vatten, sprit som exempelvis T-röd, och några droppar handdiskmedel. Denna blandning fungerar bra på vintern, och på sommaren, då blandningen inte riskerar att frysa, kan man strunta i att tillsätta sprit.

Bromsvätska

De allra flesta bilar, och allt fler cyklar, är idag utrustade med hydrauliska bromsar. I en sådan broms överförs kraft från en bromspedal eller ett bromshandtag, via en huvudcylinder till en eller flera andra cylindrar, s.k. slavcylindrar, som påverkar mekaniska bromsar. Vätska är mediet i det hydrauliska systemet.

För att välja rätt bromsvätska måste man dels veta vilken generation den tillhör, och dels vilken typ av vätska det rör sig om. Generationerna betecknas med DOT samt en siffra, exempelvis DOT 3 eller 5.1. Även om man bör välja rätt generations vätska till sitt bromssystem så är de olika generationerna för det mesta utbytbara. Däremot bör man inte byta ut en silikonbaserad vätska mot en glykolbaserad, eftersom dessa är av olika typ. Idag rekommenderar de allra flesta tillverkare av bromssystem glykolbaserad bromsvätska.

Smörjmedel

Många av de rörliga delarna i en bil, inte minst i motorn, bör smörjas med jämna mellanrum. Smörjningen minskar friktionen och slitaget. För att ett smörjmedel ska fungera bra bör det ha hög kokpunkt och låg fryspunkt, eftersom en motor ska kunna fungera vid många olika temperaturer. Vidare ska smörjmedlet ha hög viskositet, samt termisk och hydraulisk stabilitet.