Alkohol hos unga minskar

Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om att polisen jobbar för fullt för att fler nätdroger, kemiskt skapade, ska förbjudas. Nyligen ville man bland annat att 28 nya droger skulle klassas som just förbjudet och narkotika. Tyvärr är det dock lätt att ändra i molekylerna och så plötsligt är det en marginellt annan substans, som också visar sig vara helt laglig innan den narkotika klassas, efter byråkrati och utredning. I detta inlägg är vi mer positiva. 

En positiv grej när vi ändå är inne på ämnet droger är att unga i dagens samhälle i mycket mindre utsträckning dricker alkohol än förut. Alkoholkonsumtionen är nämligen den lägsta bland niondeklassare sedan mätningarna startade på det goa, glada 1970-talet. Även användandet av just narkotika har minskat och många ställer sig positiva till denna färska och friska statistik. Men vad beror det på?

I artikeln i SvD som vi får siffrorna ifrån, tror man att det kan vara så att dagens unga använder datorn i stor grad och att detta därmed konkurrerar ut just droganvändning och drickande. Den historiska nedgången är förbluffande men således inte särskilt osannolik.

Trend eller här för att stanna?

drinkar920De senaste femton åren har drickandet bland unga nästan halverats och att regelbundet berusningsdrickande följer densamma trenden, nedåt, bland både killar och tjejer i tonåren. Även så har narkotikaanvändningen som nämnt sjunkit i samma åldrar, med flera procentenheter jämför med förra årets mätningar. Man gissar att det inte är lik naturligt att dricka och ta droger när man samtidigt använder digitala medium som datorn, sociala forum och spel konkurrerar ut berusningen och tristessen kanske helt enkelt inte är lika påtaglig som förut? Dessutom spelar man oftast spel på datorn hemma, då finns det ofta föräldrar i närheten, även detta påverkar användandet av olika substanser. Hälsotrenden som härjar i landet kan säkerligen också ha effekt på alla de som växer upp och är tonåringar i dagens samhälle.

Hur som helt är det glädjande nyheter och vi hoppas att denna trend inte försvinner lika snabbt som spikmattan – utan lever vidare och blir ännu mer utbredd.