Kemin i vår vardag

Den kemiska industrin tillverkar många produkter som vi använder i vår vardag, och utgör en viktig del av den moderna ekonomin. 

Kemiska produkter av olika slag har använts under lång tid, men det var med den industriella revolutionen som den storskaliga tillverkningen av kemiska produkter kom igång på allvar. Många av de största företagen i världen idag, som BASF och Coca-Cola, är verksamma inom den kemiska industrin. Eftersom olja är en av de vanligaste råvarorna för framställning av kemiska och syntetiska produkter ingår de stora oljeföretagen också i denna kategori.

Ett av de första ämnen som framställdes i stor skala var svavelsyra. Metoden för detta uppfanns 1736 av apotekaren Joshua Ward, och 13 år senare öppnades en fabrik för tillverkning i stor skala i Prestonpans i Skottland.

Kemin omkring oss

I dagligt tal har ”kemikalier” kommit att betyda ”syntetiskt framställda, hälsovådliga ämnen”. Motsatsen till kemisk har kommit att bli naturlig. Det talas till exempel om att sträva mot ett kemikaliefritt samhälle, men det kommer aldrig att gå att uppnå. Många av de ämnen vi kallar kemikalier finns nämligen i naturen, och det kan rent av vara så att ämnena är farligare i naturlig form än om de framställts på syntetisk väg.

Mandelarom är ett exempel. Naturlig mandelarom framställs ur aprikoskärnor, och innehåller en mindre mängd vätecyanid. Ibland påstås också att läder kan garvas med eller utan kemikalier, men i båda fallen handlar det om att låta lädret reagera kemiskt med olika ämnen. Dessa ämnen kan vara krom, eller ämnen utvunna ur trädbark. Det rör sig i båda fallen om kemiska processer.

Naturligtvis bör man vara vaksam mot de ämnen som finns i vår omgivning, samt mot de hälsorisker som de kan utgöra.  Inte minst gäller det hur olika kemiska ämnen påverkar barn och äldre. Men att få bort kemikalier i sig är varken möjligt eller önskvärt.